UR ARKITEKTER

 

Transformasjon av gårdsbygning

pågående prosjekt

 

bryggerhus      ny bruk      dyrking      sylting       safting

 

bakerovn       gammel konstruksjon      fleksibilitet

En nedlagt og fraflyttet gård er utgangspunktet. Gjennom prosessen diskuterte og tegnet vi oss frem til videre utvikling av prosjektet, en kombinasjon av vår visjon om åpne rom og fleksibel bruk, gode og enkle materialer og ny lesning av den historiske bruken. Hensikten er å legge opp til enkel drift av et moderne småbruk.