UR ARKITEKTER

Michelle Lilleby Johansson

48 21 71 13

Ina Samdal

90 17 55 36

Kristian Møystad Bjørnland

41 43 11 88

kristian@urarkitekter.no

I Ur arkitekter er vi opptatt av å stille de riktige spørsmålene. Vi ønsker å kunne skape koblinger mellom lokalbefolkning, lokale ressurser og kunnskap, bidra til stedlig tilknytning og legge til rette for måter å leve på som ikke nødvendigvis baserer seg på høyt forbruk. En alternativ boform med fokus på ressursene, hvor vi forholder oss til naturen og omgivelsene på en leken og fantasifull måte. Ta gjerne kontakt med oss!

 

 

michelle@urarkitekter.no

ina@urarkitekter.no