UR ARKITEKTER

Ny støl   -   Langstølen i Raudalen

pågående prosjekt

 

uterom   klimasoner   årstider   natur   samlingssted

et allrom og en svalgang

I et stille stølsområde står en rekke eldre og nyere bygninger, alle i samme retning, parallelle linjer på en gjengrodd slette, med skog og fjell på alle kanter. Vår oppgave er gjennom et nytt volum å utvide bruksområdet. Hensikten er å bevare områdets stillferdige karakter, men likevel gi det en ny ladning. Lokal ressursbruk, enkle former og gode materialer settes i sentrum