UR ARKITEKTER

Nye stølen

pågående prosjekt

 

eget tømmer   laft      6"      lokale ressurser      allrom

 

en vandring i skogen fra ny til gammel, stablet treverk, enkle stenmurer stående igjen som ruiner

 

Vi ønsker å legge til rette for at byggherren kan bruke tømmer fra egen skog, og lafter i lag med lokale håndverkere. Prosessen fra råvare til ferdig bygg synliggjøres for brukeren, lang og lærerik.