Å bo i en låve
Masteroppgave

Rennebu, Trøndelag
2017
Nominert til Statsbygg studentpris for fremragende arkitektur

Tomme hus på den norske landsbygda utgjør en enorm, uutnyttet ressurs. Gamle hus er historiebærende og identitetsskapende, men mange forfaller. Kan vi bo i tomme landbruksbygninger og dermed bevare dem? Kan husene tilpasses ny bruk samtidig som eksisterende romlige kvaliteter, atmosfære og materialitet forsterkes og bevares? Kan vi på denne måten skape nye verdier og trekke nytt liv til bygdene? Oppgaven utforsker disse spørsmålene gjennom en konkret case; en gård i Rennebu i Trøndelag. Låven får ny bruk som fleksibel bolig som endrer seg med årstidene, slik at tunet kan bebos året rundt uavhengig av eieren, som kun bruker våningshuset halve året.

transformasjon     laft     atmosfære     sperreverk     årstider     fleksibilitet
gamle trehus      boligkonsept      historie
Back to Top