I Ur arkitekter er vi opptatt av å stille de riktige spørsmålene. Vi ønsker å kunne skape koblinger mellom lokalbefolkning, lokale ressurser og kunnskap, bidra til stedlig tilknytning og legge til rette for måter å leve på som ikke nødvendigvis baserer seg på høyt forbruk. En alternativ boform med fokus på ressursene, hvor vi forholder oss til naturen og omgivelsene på en leken og fantasifull måte.

Vi begir oss ut på mange varierte oppgaver og diskuterer gjerne prosjektet ditt, stort eller smått, og uansett hvor det måtte befinne seg, ruralt eller urbant.

Ta gjerne kontakt med oss!


Michelle Lilleby Johansson

48 21 71 13

michelle@urarkitekter.no


Kristian Møystad Bjørnland

41 43 11 88

kristian@urarkitekter.no

Back to Top