UR ARKITEKTER er et ungt og engasjert arkitektkontor med fokus på miljøvennlig materialbruk, tilpasning til landskap og lokal byggeskikk, og nærhet til naturen.
Vi er opptatt av å stille de riktige spørsmålene. Vi ønsker å kunne skape koblinger mellom lokalbefolkning, lokale ressurser og kunnskap, bidra til stedlig tilknytning og legge til rette for måter å leve på som ikke nødvendigvis baserer seg på høyt forbruk. En alternativ boform med fokus på ressursene, hvor vi forholder oss til naturen og omgivelsene på en leken og fantasifull måte.

Vi begir oss ut på mange varierte oppgaver og diskuterer gjerne prosjektet ditt, stort eller smått, og uansett hvor det måtte befinne seg, ruralt eller urbant.
Har du en drøm eller et konkret prosjekt du ønsker hjelp med? Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat!


Michelle Lilleby Johansson

Master i arkitektur MNAL

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet / École polytechnique
fédérale de Lausanne

Kristian Møystad Bjørnland

Master i arkitektur MNAL


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet / Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV


UR ARKITEKTER ER REGISTRERT
WILDCARDKONTOR
WILDCARD SKAL BIDRA TIL EN MER MANGFOLDIG OG NYSKAPENDE ARKITEKTURPRODUKSJON.

Ina Samdal

Master i arkitektur MNAL

Doktorgradstipendiat, NTNU


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Back to Top