AKS
Skogfinsk museum

Konkurransebidrag
2017
Grue, Finnskogen

Man ankommer museet på Finnskogen gjennom en åker av svedjerug til minne om skogfinnenes tradisjonelle livsgrunnlag. Museumsbygningen består av et langt, smalt volum i én etasje, der lokalt treverk spiller hovedrollen. Prosjektet er enkelt og lavmælt. I stedet for å sette fokus på seg selv understreker bygningen naturen rundt og Finnetunet på andre siden av elva. Et signalbygg i form av at det som fremheves er større enn bygget selv. Formen i seg selv søker ikke oppmerksomhet, og heller ikke å etterligne Finnetunets hus, men heller å skape dialog med disse.

tre         lokal forankring         rasjonalitet           fleksibilitet          langhus
Saltaket har fått takvinduer øverst i hele bygningens lengde, og takkonstruksjonen består av store sperrebind i limtre. I resepsjonen er midtpunktet den store bakerovnen der det kan stekes brød hele dagen, og arrangeres bakekurs.
Mellom veien og museet ligger en viltvoksende rugåker. En vegg kledd med brent panel markerer inngangspartiet. Bygget står på et brent gulv som peker til svedjebrukets aske, selve livsgrunnlaget. Museet blir som rugaks på brent jord blant de høye furutrærne. Det brente gulvet fortsetter som en gangbane rundt hele bygget og leder videre langs elva. 
Prosjektet vektlegger bruk av lokale ressurser. Dette skaper lokal tilknytning og styrker nærlingsliv i området. Derfor er det utstrakt bruk av tre, i konstruksjon og kledning både inne og ute. Trelast bør produseres av lokal skog på lokale sagbruk. Vi tilstreber bruk av naturlige og ubearbeidede materialer for å redusere miljøbelastninger og problemer med inneklima. Som isolasjon benyttes trefiber.
En overdekket svalgang strekker seg langs hele fasaden på begge sider.