Fjelli
Ombygging av låve

Pågående prosjekt
Østfold

I Østfold har en familie tatt opp småskala jordbruk på den gamle familiegården. I forbindelse med dette trenger de et sted å overnatte, samles rundt et måltid og huse andre aktiviteter knyttet til såing og høsting. Låven består av et uthus med et gammelt snekkerverksted, og et bryggerhus. Uthuset, som tidligere ble brukt til lagring, hønsehus og andre gårdsfunksjoner, er blitt gjort om til et stort og fleksibelt rom. I bryggerhuset har bakerovnen blitt restaurert og kjøkkenet oppgradert. Vi har eksperimentert med leire som materiale og miljøvennlige malingstyper, i tillegg til lokalt treverk, furu og gran.

bryggerhus      ny bruk      dyrking      sylting       safting       bakerovn       
gammel konstruksjon      fleksibilitet
Underveis i prosessen diskuterte og tegnet vi oss frem til videre utvikling av prosjektet. Vår visjon om åpne rom og fleksibel bruk kombineres med gode og enkle materialer, og ny lesning av den historiske bruken.
Snekkerverkstedet på loftet er bevart i sin opprinnelige stand.
Vi brukte både maskin og håndkraft for å komprimere jordgulvet. Til slutt ble det behandlet med linolje og bivoks.
Et eget prosjekt i prosjektet er skilleveggene som deler av det store rommet. De er laget av jute, spent opp i en treramme.
Uthuset hadde opprinnelig et antall forskjellige nivåer innvendig. Dette har vi tatt med videre og nivåene har blitt til gulv med varierende karakter.
Den gamle bakerovnen i bryggerhuset er restaurert og brukes til både brød og pizza.
Back to Top