Grendeliv
Masteroppgave

Vang i Valdres
2017
Nominert til European Architectural Medal for the Best Diploma Project 2017
+ Young Talent Architecture Award YTAA 2018

For mer info besøk oppgavens nettside

Høsten 2016 gjorde Ina Samdal og Kristian Møystad Bjørnland et diplomarbeid ved navnet Grendeliv. Her var hensikten å diskutere hvordan vi som arkitekter kan bidra med bygg hvor materialbruk og romlige kvaliteter kan gi stedlig tilknytning i Distrikts-Norge og videre det å fremme positive holdninger til bruk av lokale ressurser. Visjonen var å etablere en boform i naturnære omgivelser der sansemessige opplevelser, samhold og tektonikk er knyttet sammen. Oppgaven var også ment som innspill i diskusjonen om hva arkitektens rolle og ansvar er utenfor det å prosjektere spesifikke bygninger.
Diplomarbeidet er en prosjekteringsoppgave av en grend, med utgangspunkt i kartlegging, analyser og 1:1 testing av stedegne materialer og ressurser. Prosessen har ledet oss til en utviklingsplan for grenda, et byggesystem, forslag til små felleshus, en bolig og en stor felles flebrukslåve. Resultatene er dokumentert gjennom magasinet Grendeliv i flere utgaver, en nettside og en omreisende utstilling for å nå ut til folk. Det er hensiktsmessig med utvikling gjennom dialog og tilbakemeldling, og den medvirkende prosessen er vel så viktig som den utforskende og den prosjekterende prosessen. Oppgaven vår er ikke et ferdig produkt, den er et foreløpig produkt av en prosess vi håper strekker seg langt fram i tid.
lokale ressurser        utforske        alternativ boform        utstilling         magasiner        materialfokus    
identitet og tilknytning      stedsutvikling      nabolag      boligkonsept      detalj
Diplomarbeidet er en prosjekteringsoppgave av en grend, med utgangspunkt i kartlegging, analyser og 1:1 testing av stedegne materialer og ressurser.
Hvordan kan vi som arkitekter bidra med bygg hvor materialbruk og romlige kvaliteter kan gi stedlig tilknytning i distrikts - Norge og fremme positive holdninger til bruk av lokale ressurser?
Vår visjon er:
Å etablere en boform i naturnære omgivelser der sansemessige opplevelser, samhold og tektonikk er knyttet sammen.
Prosessen har ledet oss til en utviklingsplan for grenda, et byggesystem, forslag til små felleshus, en bolig og en stor felles flebrukslåve.
Det er hensiktsmessig med utvikling gjennom dialog og tilbakemelding, og den medvirkende prosessen er vel så viktig som den utforskende og den prosjekterende prosessen.
Målet er ikke å skape en landsby, men å fremheve og utvikle eksisterende kvaliteter og skape en bevisstgjøring som fører til at man stiller de riktige spørsmålene.
Fra hovedveien opp til Åsvang tar du av inn på en litt mindre grusvei. Naturens nærhet blir gradvis sterkere. Til vanlig ville du tatt stien gjennom skogen. Nabogården viser seg på veien. Og etterpå huset ditt mellom trærne. På bakken er tusenvis av blåbær modne. Du kan plukke og spise deg blå hele veien hjem. Fremme.
Som arkitekter ser vi potensialet for grendas utvikling ved å bygge et felles verksted som en arena for å jobbe med lokale ressurser. I samarbeid med et lokalt energiselskap blir det til en stor låve som også rommer biobrenselanlegg med fjernvarme til grendas boliger. Grenda kan forandre bygget etter behov.
Vårt fokus på lokale byggematerialer bygger på en forståelse av dagens utvikling av samfunnet, hvor kunnskapen om hvordan man best utnytter våre naturlige ressurser er blitt tilsidesatt i jaget etter å alltid ha det nyeste og det beste. Bra nok er ikke lenger bra nok. Man går ut i fra at teknologien og samfunnet løser problemer som oppstår på grunn av vår livsstil.
Som premiss for valg av ressurser tenker vi at de må kunne gjenbrukes eller gjenvinnes, og disse bør være lokale for å sikre identitet og mindre transportbehov. Komponentene bør ha omtrent samme holdbarhet, og svakere elementer før være tilgjengelige for reparering.
Back to Top