Hall tre tjuefire sju
Nye sentrum brannstasjon

Konkurransebidrag
2020
Bjørvika, Oslo
Nye sentrum brannstasjon ligger som en paviljong midt i parkdraget Festningsalmenningen, med utsikt utover mot fjorden og innover til Bjørvika. Den store vognhallen med vaskehall ligger mot forplassen i øst. Bygningen har en kommunikasjonsakse i vest, der man finner hovedinngangen og de vertikale trappeforbindelsene. Her er det også plass til en innendørs klatrevegg. Vestfasaden vil gradvis dekkes av klatreplanter som vil skape lysspill og skjerming. Mellom aksen i vest og vognhallen ligger nødvendige lager-, verksted- og garderobefunksjoner.
Fra kontorer og treningsrom i andre etasje har man god oversikt over vognhallen, og det er mulighet for en åpen messanin dersom bruken av vognhallen tillater det. På det øverste planet ligger de mer hjemlige funksjonene. Stue og kjøkken ligger sydvendt med den beste utsikten og stor terrasse i forkant. Garderober med dusj og badstu ligger som etasjens kjerne, med takvinduer for å slippe inn dagslys. Hvilerommene ligger i en mer tilbaketrukket fløy i nord og øst, og alle rom har direkte tilgang til terrassen.
Konstruksjonen består av limtresøyler og -bjelker, kombinert med veggelementer og dekker i massivtre. Den store vognhallen får et søylefritt rom, med store limtrebjelker som inndeler hver oppstillingsplass den ene retningen og massivtredekker på tvers, og danner et kassettak med god avstiving. Utvendig er kledningen av brent og børstet panel, med unntak av den inntrukne terrassen som har ubehandlet kledning. Der det trengs av hensyn til innsyn eller sol er vinduene skjermet med spilekledning, som kan dekkes av klatreplanter.
Den mørke utsiden kontrasterer det varme interiøret der massivtreelementene får stå ubehandlet, eller noen steder rødmalt som i trappesonen i vest. Bygget vil med sin mørke trekonstruksjon understreke omgivelsene som er preget av historiske murbygg, og med sine grønne fasader slå røtter og vokse fast i situasjonen.
En brannstasjon er bemannet til alle døgnets tider og bygningen vil derfor lyse opp nattestid, og gi ekstra trygghet til omgivelsene. Åpne fasader gir nysjerrige mulighet å følge med på aktiviteter og gjøremål på brannstasjonen, og stasjonen blir synlig i bybildet.
Friområdet i sør er planlagt som en hage, med en mengde blomstrende planter for å styrke det biologiske mangfoldet og være et hjem for pollinerende insekter. Deler av hagen er kommunal nyttehage med frukttrær og bærbusker, og en egen sone for urter og grønnsaker. Alle oveflater er permeable for å kunne ta unna regnvann. De varierer fra grus og sand til gress og drenerende belegningsstein.
Back to Top