huset mellom sjøen og berget
Ombygging og tilbygg

Pågående prosjekt
Tyrifjorden

En liten ´sea ranch-inspirert ombygging og tilbygg. Hytta er opprinnelig fra før krigen, bygget på flere ganger og var i svært dårlig forfatning. Nok et lite tilbygg inntil berg, busker og trær bygger videre på historien og stedets karakter fremstår uforandet.

-      -      -     -       -
Back to Top