Langstølen
Ny bruk i gammelt stølsområde

Skisseprosjekt
2018
Raudalen, Vang i Valdres

I et stølsområde i Raudalen i Vang ønsker en familie å legge til en ny bygning med oppgradert standard. Gammelstølen og de omkringliggende husene preges av en nøkternhet som har forsvunnet i mye av dagens hyttebygging. Hensikten er å bevare områdets stillferdige karakter, men likevel gi det en ny ladning. Forslaget til ny støl er inspirert av tradisjonell byggeskikk og skal legge til rette for økt bruk av naturen i nærområdet, gjennom jakt, sanking, friluftsliv og ski. Målet er å revitalisere stølsområdet og tilby noe annet enn de nærliggende hyttefeltene. Det vektlegges bruk av lokale materialer og ressurser, og byggeteknikk med liten grad av inngrep i naturen.

uterom         klimasoner         årstider         natur         samlingssted         et allrom og en svalgang
I et stille stølsområde står en rekke eldre og nyere bygninger, alle i samme retning, parallelle linjer på en gjengrodd slette, med skog og fjell på alle kanter.
Den nye stølen og leveggen danner sammen med gammelstølen et tun.
Lokal ressursbruk, enkle former og gode materialer settes i sentrum.
Fasaden kan lukkes helt av med lemmer når stølen ikke er i bruk.
Back to Top