Pavilion of stones, columns, fieldS
Fotografihuset på Sukkerbiten

Konkurransebidrag
2019
Bjørvika, Oslo

Som et innspill i debatten om Sukkerbiten har vi tegnet et forslag der tomta blir en stor offentlig park. Prosjektets mål er å tilgjengeliggjøre både stedet, og fotografiet som kunst, for allmennheten. Lukket utstillingsareal er derfor redusert, i stedet legges det opp til at materiale kan stilles ut i åpne utstillingspaviljonger, ute i parken, i restauranten og så videre. Utstillingsrommet blir også et flerbruksrom, som publikumsareal for scenen, som aktivitetsrom eller for kurs og workshops. Planen er generell, og bruken er ikke begrenset til kun et fotografihus. Utstillingsbygningen er lav, mens restauranten har to etasjer og kan også brukes i forbindelse med kurs og eventer. Uteserveringen foregår mellom søylene i parken, der en seilduk kan trekkes over ved behov for tak. Materialbruken kan basere seg på gjenbruk av materialer som er tilgjengelige i havneområdet, slik som stålprofiler. Cortenstål og tre supplerer gjenbruksmaterialene.
three fields make a

    PARK
between two walls and the
       
    OCEAN
100 columns make a fantastic

    RESTAURANT
a roof covers an
    
    EXHIBITION
connected with
    
    LEVELS
stones do the rest
    
    BEAUTIFUL
Sukkerbiten skal, som den ytterste tomten i Bjørvika, være åpen og tilgjengelig for alle. Prosjektet fokuserer derfor på en urban park med åpne midlertidige utstillinger.
Tett på en bysituasjon med store nye byggverk, er det behov for en plass hvor de naturlige elementene får spille med i vår hverdag. En mulighet til å vandre mellom vegger og fjorden, eller sitte mellom steiner...
Introvert fasade, ekstrovert indre
Badeglade mennesker får sin nødvendige kontakt med havet. Fiskere sitter under tak hele året. Sultne får sin kopp med varm suppe. Restauranten vokser og krymper, med ulike tema,ulike kokker. Verdens vakreste restaurant, ikke en fancy en.
Historien vitner om bevegelse, fleksibilitet, midlertidighet. Et spill mellom det midlertidige og presise, og det langvarige og naturlige.
Back to Top