Vestveien
Arkitekturplan for sameie

Pågående prosjekt
Oslo

Sameiet i Vestveien ønsket en helhetlig plan for fremtidige oppgraderinger av bygningsmasse og uteområder. Arbeidet har inkludert en omfattende prosess for fargesetting, ulike forslag til materialbruk, prosjektering og detaljering av nye
konstruksjoner utendørs, detaljering av ulike typer rekkverk og håndløpere og en inngående dialog med sameierne for
å komme frem til et tilfredsstillende resultat. Prosessen har bestått av jevnlige møter med en referansegruppe satt sammen av beboerne. Dette har ledet til delleveranser underveis, presentert på åpent sameiermøte med diskusjon og
tilbakemelding i plenum. Eierskap og følelse av å bli hørt har vært fokus, samtidig som beboere har hatt respekt for faglige vurderinger. Det helhetlige målbildet vil bli stemt over og vil være førende for fremtidige styrer når man går i gang med istandsetting og utbedring av sameiet.

fargesetting      materialpalett      uteområder      detaljer      medvirkning      visualisering      boligsameie     fornyelse
Back to Top