Solheim
Ombruk og istandsetting av uthus

Pågående prosjekt
Østfold

Tomta var opprinnelig en landhandel i et gårdslandskap. Istandsetting og ombruk av lagerbygningen til "Buttikken". Den har blant annet vært brukt som varelager, traktorgarasje og redskapsskjul. Endret bruk av stedet åpner opp for noen nye nødvendige funksjoner og byggene får leve videre.

ny bruk      dyrking     gammel konstruksjon
fleksibilitet       samlingssted      istandsetting
Back to Top