materialer

I den grad det lar seg gjøre utfører vi små eksperimenter for å komme frem til fine løsninger for materialvalg og komposisjon. Vi ønsker å se om ting kan gjøres annerledes gjennom å bruke andre materialer, helst naturlige. Det kan innebære at vi involverer oss i byggeprosessen, for å sikre et tilfredsstillende resultat. Vi har alle god nytte av å komme nær materialene, og føle større kjennskap til bygningene vi bor i. Det dannes en form for tilknytning til våre bygde omgivelser og som styrker bevisstheten rundt valg av materialer, hvordan vi kommer fra råvare til ressurs, og etter hvert vedlikehold og gjenbruk. 
Back to Top