FOTO
Naturen er vårt utgangspunkt for alt vi gjør, om det er å designe, bygge, leve eller spise, og er en utømmelig kilde til inspirasjon. Med en nærhet til naturen lever vi oss inn i følelser, stemninger og ofte romlige situasjoner den gir oss, og dette tar vi med i prosjektene. Her viser vi et utvalg bilder vi har tatt. 
Back to Top